САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

"ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЧ" ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТЫГ ТОГТМОЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

"Багийн хөгжлийг дэмжих жил"-ийн хүрээнд Сайншанд сумын ЗДТГ-аас хууль сахиулах чиг үүрэг бүхий байгууллагуудтай хамтран иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор "Эрх зүйн хөтөч" хууль, эрх зүйн сургалтыг тогтмол зохион байгуулж байна. 
Энэ удаагийн сургалтаар сумын ЗДТГ-ын албан хаагчдад аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор, хууль цаазын ахлах зөвлөх Д.Дэлгэрбаяр "Зөрчлийн тухай хуулийн талаарх ойлголт" сэдэвт сургалтыг өнөөдөр буюу 2019 оны 08-р сарын 27-ны өдөр зохион байгуулж, мэдээлэл өгч хамтран ажиллалаа.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд
ТЕНДЕР

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд

2017 оны 10 сарын 26 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 07 сарын 21 нд

2017 оны 05 сарын 09 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд