САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

"МАЛЧДЫН ӨДӨРЛӨГ" ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА

Төрөөс хөдөө аж ахуйн салбарын талаар баримталж буй бодлого, шийдвэрийг сурталчлах, малчдад мэдээлэл хүргэх зорилгоор Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газраас сумын 2, 3, 4, 7-р багийн малчдын дунд "Малчдын өдөрлөг" арга хэмжээг 2019 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр Алтанширээ сумын Хаяа багийн Үзүүр хэмээх газарт зохион байгуулах гэж байна.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд
ТЕНДЕР

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд

2017 оны 10 сарын 26 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 07 сарын 21 нд

2017 оны 05 сарын 09 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд