САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

“Эх үрсийн баяр”-аар нийтийн эзэмшлийн талбайд худалдаа үйлчилгээ эрхлэх иргэдийг 2019.05.21-31-ний өдөр хүртэл ЗДТГ-ын 203 тоот өрөөнд бүртгэнэ
ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд
ТЕНДЕР

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд

2017 оны 10 сарын 26 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 07 сарын 21 нд

2017 оны 05 сарын 09 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд
ТЕНДЕРИЙН ТАЙЛАН

2019 оны 05 сарын 21 нд

2019 оны 05 сарын 08 нд

2019 оны 01 сарын 14 нд

2019 оны 01 сарын 07 нд

2019 оны 01 сарын 04 нд

2018 оны 02 сарын 20 нд

2018 оны 02 сарын 20 нд

2018 оны 02 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд