САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

Тасалбар хийлгэх тухай

Монгол улсын Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14,2,3 дах заалт, “Сайншанд сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 07 дугаар сарын 16-ны    өдрийн 04 дугаар тогтоолоор баталсан “Тусгай хамгаалалттай газар нутагт зорчих иргэдээс байгальтай харьцахад олгох эрхийн төлбөрийн журам”-ыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

           1. Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутагт зорчигч иргэдээс нэг удаагийн төлбөр    авахад олгох 40000 /дөчин мянган/ ширхэг тасалбарыг “Анулан” ХХК-иар хийлгүүлсүгэй

           2. Тасалбар хэвлүүлэхэд шаардагдах зардал болох 2800000 /хоёр сая найман зуун мянган төгрөг/-ийг тусгай хамгаалалттай сангаас зарцуулахыг сумын Засаг даргын Тамгын газрын нягтлан бодогч /Н.Наранмөнх/-д зөвшөөрсүгэй.

           3.  Захирамжын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг сумын Засаг даргын тамгын газрын Байгаль орчин, уул уурхай, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн /Ш.Нямсүрэн/-д даалгасугай.

 

                             ЗАСАГ  ДАРГА                                              Б.БАТБАЯР

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд
ТЕНДЕР

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд

2017 оны 10 сарын 26 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 07 сарын 21 нд

2017 оны 05 сарын 09 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд