САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

Сайншанд сумын 2017 оны Орон Нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагын үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаягийг шинээ

Сайншанд сумын 2017 оны Орон Нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагын үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаягийг шинээр дугаарлах, гудамж, зам талбайд хаягийн нэр өгөх, стандартын дагуу хаягийн тэмдгийг хийж, байршуулах ажлуудыг хийсэн. Дээрх ажлыг 2018 онд олон нийтийн хэрэглээнд нэвтрүүлэхтэй холбоотой холбогдох байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, зохион байгуулах ажлын талаар 2018 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газраас уулзалтыг зохион байгууллаа. Тус уулзалтад аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга, холбогдох тасгийн дарга, мэргэжилтэн, аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын хаягжуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, багийн Засаг дарга нар, Сайншанд сумын ЗДТГ-ын дарга, холбогдох тасгийн дарга нар оролцож, шинэ хаягжуулалтын талаар иргэдэд мэдээллийг сурталчлан таниулах, нэгдсэн ойлголт өгөх, иргэдийн иргэний үнэмлэхний оршин суугаа хаягийн мэдээллийг шинэчлэхтэй холбоотой ажлуудыг зохион байгуулахаар боллоо.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд
ТЕНДЕР

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд

2017 оны 10 сарын 26 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 07 сарын 21 нд

2017 оны 05 сарын 09 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд