САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

Сайншанд сум /хот/-ын хүүхдийн III чуулган 2018 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр зохион байгуулагдлаа.


Сайншанд сум /хот/-ын хүүхдийн III чуулган нь “Хотын соёл-Бидний оролцоо” уриан дор 2018 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр зохион байгуулагдлаа.Чуулганд Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Ерөнхий боловсролын I, II, III, IY, V сургуулийн сурагчид мөн сургууль болон багийн Нийгмийн ажилтнууд оролцсон.
Уг чуулганд “Хуулиар хамгаалагдсан хүүхэд” сэдвээр ГБХЗХГ-ын Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч Б.Энхтуяа, “Өсвөр үеийн эрүүл мэнд” сэдвээр ЭМГ-ын Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн дарга Б.Амаржаргал, “Хүүхдийн эрх зүйн орчин” сэдвээр ЦГ-ын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэргэжилтэн ахлах дэслэгч Н.Ариунтуяа нар мэдээлэл хийсэн.
Оролцогчид “Хотын соёл-Бидний оролцоо” сэдвээр 8 багт хуваагдан хэлэлцэж холбогдох санал, санаачлагыг гаргалаа
Сайншанд сумын “Хүүхдийн элч”-д 1-р сургуулийн эцэг эхийн төлөөлөл О.Оюундарь, 3-р сургуулийн багш Б.Мөнхцэцэг, Засаг даргын орлогч О.Ганбат нарыг дэвшүүлж, чуулганд оролцогчдын 92%- ийн саналаар Засаг даргын орлогч О.Ганбат сонгогдлоо.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд
ТЕНДЕР

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд

2017 оны 10 сарын 26 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 07 сарын 21 нд

2017 оны 05 сарын 09 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд