САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран Сайншанд сумын 6 багийн хэсгийн ахлагч нарт “Харилцаа хандлага, ур чадварыг

Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран Сайншанд сумын 6 багийн хэсгийн ахлагч нарт “Харилцаа хандлага, ур чадварыг сайжруулах” сэдэвт сургалтыг 2018 оны 01 дүгээр сарын 22 ны өдрөөс эхлэн 02 дугаар сарын 02-ны өдөр хүртэл зохион байгуулж байна.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

 

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд
ТЕНДЕР

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд

2017 оны 10 сарын 26 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 07 сарын 21 нд

2017 оны 05 сарын 09 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд