САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

Зарлал

Сайншанд сумын хэмжээнд золбин нохой муур устгах ажлыг 2018 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс
02 дугаар сарын 04-ний өдрүүдэд зохион байгуулна. иймд айл өрхүүд нохойгоо уяж эзэмшлийн хашаанаас гаргахгүй байхыг анхааруулж байна. мөн нохой муураа устгуулах айл өрхүүд оршин суугаа багийн ажлын албанд мэдэгдэж хаягаа тэмдэглүүлнэ үү.

сайншанд сумын засаг даргын тамгын газар

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд

2019 оны 06 сарын 08 нд
ТЕНДЕР

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд

2017 оны 10 сарын 26 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 07 сарын 21 нд

2017 оны 05 сарын 09 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд