САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

Сайншанд сумын 7-н багийн “Иргэдийн Нийтийн Хурал” 2018 оны 1 дүгээр сарын 19, 20, 21-ний өдрүүдэд боллоо

Сайншанд сумын 3 болон 6 дугаар багийн “Иргэдийн Нийтийн Хурал” 2018 оны 1 дүгээр сарын 20-ний 11 цагт болсон. 
Тус хуралдаанаар:
1. Багийн Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргын 2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан
2. Багийн Засаг даргын 2017 оны ажлын тайлан 
3. 2018 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажил
4. Багийн Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргыг сонгох
5. “Хотын өдөр” болох тухай журмын төслийн талаар тус тус хэлэлцэж байна.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сумын 1 дүгээр багийн “Иргэдийн Нийтийн Хурал” 2018 оны 1 дүгээр сарын 20ний 14 цагт болсон. 
Тус хуралдаанаар:
1. Багийн Засаг даргын 2017 оны ажлын тайлан 
2. 2018 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажил
3. “Хотын өдөр” болох тухай журмын төслийн талаар тус тус хэлэлцэж байна.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сумын 2 дугаар багийн “Иргэдийн Нийтийн Хурал” 2018 оны 1 дүгээр сарын 21нд АШУҮИС-ийн Соёлын танхимд болсон. 
Тус хуралдаанаар:
1. Багийн Засаг даргын 2017 онд хийсэн ажлын тайлан 
2. Багийн Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргын 2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан
3. 2018 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажил
4. “Хотын өдөр” болох тухай журмын төслийн талаар тус тус хэлэлцлээ.

 

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.к

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сумын 5 дугаар багийн “Иргэдийн Нийтийн Хурал” 2018 оны 01 дүгээр сарын 22нд болсон. 
Тус хуралдаанаар:
1. Багийн Засаг даргын 2017 онд хийсэн ажлын тайлан 
2. Багийн Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргын 2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан
3. 2018 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажил
4. “Хотын өдөр” болох тухай журмын төслийн талаар тус тус хэлэлцлээ.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд
ТЕНДЕР

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд

2017 оны 10 сарын 26 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 07 сарын 21 нд

2017 оны 05 сарын 09 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд