САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

Сайншанд сумын 7 багийн Иргэдийн Нийтийн Хурал 2017 оны 01 дүгээр сарын 20-22-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах тул иргэд та бүхэн багийнхаа ИНХ-д

Сайншанд сумын 7 багийн Иргэдийн Нийтийн Хурал 2017 оны 01 дүгээр сарын 20-22-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах тул иргэд та бүхэн багийнхаа ИНХ-д идэвхтэй хамрагдана уу. 
____________________________________________
Хуралд хэлэлцэх асуудал:
•Багийн Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргын 2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан мэдээ 
•Багийн Засаг даргын 2017 оны ажлын тайлан 
• 2018 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын жагсаалтыг танилцуулах
•“Хотын өдөр” болох тухай журмын төслийг хэлэлцүүлэх.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд
ТЕНДЕР

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд

2017 оны 10 сарын 26 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 07 сарын 21 нд

2017 оны 05 сарын 09 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд