САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

АХМАД МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДҮНГИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО

ХХҮГазраас зохион байгуулсан “Ахмад мэргэжилтний зөвлөн туслах үйлчилгээ” төсөл хөтөлбөр нь Төрийн захиргаа, Эрүүл мэнд, Хөдөө аж ахуй, Боловсрол гэсэн 4 чиглэлээр Сайншанд суманд хэрэгжлээ. Уг төсөл хөтөлбөр нь ахмад мэргэжилтний ажлын дадлага туршлага, мэргэжлийн ур чадварыг хойч үедээ өвлүүлэх зорилгоор хэрэгжсэн бөгөөд байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтэд тулгуурлан Сайншанд сумын ИТХ, 1,2,3,4,5,6,7 дугаар багийн ажлын албанд 8 ахмад мэргэжилтэн 80 цагийн сургалт үйлчилгээг явуулж 2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр дүнгийн хурал хийлээ. 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд
ТЕНДЕР

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд

2017 оны 10 сарын 26 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 07 сарын 21 нд

2017 оны 05 сарын 09 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд