САЙНШАНД СУМ

Төрийн Байгууллагуудын Нэгдсэн Цахим Хуудас

Сэрэмжлүүлэг
Бага насны хүүхдийг сургууль, цэцэрлэг болон гадуур явахад нь байнгын хяналттай явуулж, таниж мэдэхгүй хүний машинд суухгүй байх талаар хүүхдүүдээ зөвлөж, өглөө хүүхэдээ сургуульд нь хүргэж өгөх, хичээл тараад харгалзах хүмүүст хүлээлгэн өгч байх арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллахыг анги удирдсан багш, эцэг эхчүүд анхаараарай.
ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд
ТЕНДЕР

2017 оны 11 сарын 20 нд

2017 оны 10 сарын 26 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 07 сарын 21 нд

2017 оны 05 сарын 09 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд