САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛӨӨС 2017 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛӨӨС 2017 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр “Саран хөхөө” теарт иргэд, төрийн албан хаагчидтай уулзаж, хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан мэдээллийг танилцуулах, иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах, холбогдох зөвлөгөө өгөх, асуудлыг шийдвэрлэх үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Гэмт хэргийг хамрах хүрээгээр нь авч үзвэл ахуйн хүрээний зөрчил, зам тээвэрийн зөрчил, малын хулгай ихэнх хувийг эзэлж байна. 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд
ТЕНДЕР

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд

2017 оны 10 сарын 26 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 07 сарын 21 нд

2017 оны 05 сарын 09 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд