САЙНШАНД СУМ

Төрийн Байгууллагуудын Нэгдсэн Цахим Хуудас

“Сум хөгжүүлэх сан” - ийн төсөл сонгон шалгаруулалт боллоо

 “Сум хөгжүүлэх сан” - ийн төсөл сонгон шалгаруулах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл 2015 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр хуралдлаа. Хурлаар ирсэн 92 төслөөс сонгон шалгаруулж 22 төсөлд энэ онд орж ирэх зээлийн эргэн төлөлтөөс санхүүжилт олгохоор шийдвэр гаргалаа.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

08 цаг 15 минутанд

08 цаг 05 минутанд

08 цаг 03 минутанд

08 цаг 03 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 05 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 05 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 04 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 03 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 03 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 02 минутанд
ТЕНДЕР

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 10 сарын 02 нд

2016 оны 10 сарын 02 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд