САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

“Сум хөгжүүлэх сан” - ийн төсөл сонгон шалгаруулалт боллоо

 “Сум хөгжүүлэх сан” - ийн төсөл сонгон шалгаруулах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл 2015 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр хуралдлаа. Хурлаар ирсэн 92 төслөөс сонгон шалгаруулж 22 төсөлд энэ онд орж ирэх зээлийн эргэн төлөлтөөс санхүүжилт олгохоор шийдвэр гаргалаа.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд