САЙНШАНД СУМ

Төрийн Байгууллагуудын Нэгдсэн Цахим Хуудас

"ИРГЭДЭД ОЙР-ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ" аян өрнөж байна. "Хөгжлийн төлөө хамтдаа" уулзалт хуваарийн дагуу Сайншанд сумын III-р багт зохион байгуулагдл

"ИРГЭДЭД ОЙР-ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ" аян өрнөж байна.
"Хөгжлийн төлөө хамтдаа" уулзалт хуваарийн дагуу Сайншанд сумын III-р багт зохион байгуулагдлаа. 
Аяны хүрээнд багийн иргэдтэй уулзаж, газрын харилцаа, хууль, сум хөгжүүлэх сангийн мэдээллийг хүргэж, бүтээн байгуулалтын ажлыг танилцуулж, эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан бөгөөд иргэдийн санал бодол, гомдлыг хүлээн авч зөвлөгөөг хүргэн ажиллаа. 
Иргэд хөдөлмөрчид хотын бүтээн байгуулалтын ажилд сэтгэл өндөр байгаагаа илэрхийлж, баг хамт олонд баяр хүргэв.

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2018 оны 01 сарын 29 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд
ТЕНДЕР

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд

2017 оны 10 сарын 26 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 07 сарын 21 нд

2017 оны 05 сарын 09 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд