САЙНШАНД СУМ

Төрийн Байгууллагуудын Нэгдсэн Цахим Хуудас

"Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд түүхий эд худалдан авах, борлуулахыг хориглох тухай" Сайншанд сумын Засаг даргын захирамж

"Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд түүхий эд худалдан авах, борлуулахыг хориглох тухай" Сайншанд сумын Засаг даргын захирамж

Монгол Улсын Засаг Захиргаа нутаг дэвгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 "а" дахь заалт, 29,2 дахь заалт, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 14.2.2 дахь заалт, 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх заалт, 20 дугаар зүйлийн 20.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2018 оны 01 сарын 29 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд
ТЕНДЕР

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд

2017 оны 10 сарын 26 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 07 сарын 21 нд

2017 оны 05 сарын 09 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд