САЙНШАНД СУМ

Төрийн Байгууллагуудын Нэгдсэн Цахим Хуудас

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажил

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар төвийн багуудын гудамжны гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх ажлыг “Хос Хан хөхий ”ХХК 88,2 сая  төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгөөр шалгаран 3 байрлалд 44 ширхэг гэрэлтүүлэг шинээр байрлуулсан.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

6 минутын өмнө

8 минутын өмнө

8 минутын өмнө

Өчигдөр: 15 цаг 05 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 05 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 04 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 03 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 03 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 02 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 02 минутанд
ТЕНДЕР

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 10 сарын 02 нд

2016 оны 10 сарын 02 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд