САЙНШАНД СУМ

Төрийн Байгууллагуудын Нэгдсэн Цахим Хуудас

Сум орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажил

Сум орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар  4-р багийн Ган зам, Нэгдэл дундын байрыг дулаан цэвэр усны шугамд холбох зорилгоор уг ажлыг 93230.4 мянган төгрөгийн өртгөөр “Цахир толгойн орд” ХХК хийж гүйцэтгэсэн.

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2 минутын өмнө

2 минутын өмнө

Өчигдөр: 15 цаг 05 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 05 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 04 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 03 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 03 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 02 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 02 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 01 минутанд
ТЕНДЕР

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 10 сарын 02 нд

2016 оны 10 сарын 02 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд