САЙНШАНД СУМ

Төрийн Байгууллагуудын Нэгдсэн Цахим Хуудас

Эргүүлийн автомашин
Тендерийг харьцуулалтын аргаар олон нийтэд зарласан бөгөөд тус тендерт “Тайм тү тайм” ХХК,  “Киа моторс Монгол”  ХХК, “Монгол хьюндай автоматив”  ХХК-аас тус тус үнийн санал ирснээс “Киа моторс Монгол”  ХХК шалгарч Киа Рио загварын автомашиныг 2013.04.15-ны өдөр хүлээлгэн өгсөн. Гэрээний нийт төсөвт өртөг: 20.000.000
ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

08 цаг 15 минутанд

08 цаг 05 минутанд

08 цаг 03 минутанд

08 цаг 03 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 05 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 05 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 04 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 03 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 03 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 02 минутанд
ТЕНДЕР

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 10 сарын 02 нд

2016 оны 10 сарын 02 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд