САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

Эргүүлийн автомашин
Тендерийг харьцуулалтын аргаар олон нийтэд зарласан бөгөөд тус тендерт “Тайм тү тайм” ХХК,  “Киа моторс Монгол”  ХХК, “Монгол хьюндай автоматив”  ХХК-аас тус тус үнийн санал ирснээс “Киа моторс Монгол”  ХХК шалгарч Киа Рио загварын автомашиныг 2013.04.15-ны өдөр хүлээлгэн өгсөн. Гэрээний нийт төсөвт өртөг: 20.000.000
ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд