САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

Эргүүлийн автомашин
Тендерийг харьцуулалтын аргаар олон нийтэд зарласан бөгөөд тус тендерт “Тайм тү тайм” ХХК,  “Киа моторс Монгол”  ХХК, “Монгол хьюндай автоматив”  ХХК-аас тус тус үнийн санал ирснээс “Киа моторс Монгол”  ХХК шалгарч Киа Рио загварын автомашиныг 2013.04.15-ны өдөр хүлээлгэн өгсөн. Гэрээний нийт төсөвт өртөг: 20.000.000
ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд
ТЕНДЕР

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд

2017 оны 10 сарын 26 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 07 сарын 21 нд

2017 оны 05 сарын 09 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд