САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

ТӨРИЙН ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ E-MONGOLIA НЭГДСЭН СИСТЕМЭЭС 119 ТӨРЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХ БОЛОМЖТОЙ

Сайншанд сумын ЗДТГ-аас иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор үндэсний цахим үйлчилгээний систем E-Mongolia-аас хэрхэн үйлчилгээ авах талаарх сургалт мэдээллийг иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад зохион байгуулж байна.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд