САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ГИШҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Сайншанд сумын ЗДТГ-аас аймгийн Орон нутгийн өмчийн газартай хамтран сумын Ерөнхий боловсролын сургуулиудын үдийн цай, цэцэрлэгүүдийн хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үнэлгээний хорооны гишүүдэд 2020.10.28-ны өдөр Тендерийн баримт бичгийн бүрдүүлэлт, үнэлгээний хорооны ажиллах журмын талаар сургалт зохион байгууллаа.
Үнэлгээний хорооны гишүүд нь зөвлөн туслах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, тендерийг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулахад хяналт тавих чиг үүрэгтэй ажиллах юм.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд