САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

Усан хангамжийн одоогийн байдал
Усан  хангамжийн  одоогийн  байдал

Сайншанд сум нь төмөр замын хотхоны болон Өвөршандын усан хангамжийн 2 тусдаа системтэй.
Төмөр замын хотхоны усан хангамжийн систем нь 8 гүний худаг, 6 ус түгээх цэг, 400 м3 багтаамжтай усан сан 1 ш, 250  м3 багтаамжтай усан сан 1ш, болон усан хангамжийн сүлжээнээс бүрддэг.
Хоёр гүний худаг нь Сайншанд сумаас урагш 45 км-т Зүүнбаян багт байрладаг бөгөөд усны хэрэглээ өдөрт дунджаар 24 м3 орчим байдаг. Төмөр замын хотхоны усан хангамжийн сүлжээ нь өдөрт дунджаар 440 м3 орчим ус хэрэглэдэг. Энэ сүлжээний гүний худгуудын 3 нь байнга ажиллаж үлдсэн 3 нь нөөцөнд байдаг. Ус түгээх цэгүүд нь усан хангамжийн сүлжээндээ холбоотой ажилладаг. Байнга ажилладаг 3 худгаас өдөрт олборлох усны нийт хэмжээ 1700 м3/хон хүчин чадалтай.
Өвөршандын төвлөрсөн системд холбогдсон айл өрх, албан байгууллагуудын ундны усны эх үүсвэр нь Зээгийн хөтөлд байх 3 гүний худаг юм. Өвөршандын усан хангамжийн систем нь 3 худаг, 3 өргөх станц, 1000 м3-ийн багтаамжтай 2 усан сан болон усан хангамжийн далд сүлжээнээс бүрдэнэ. Өвөршандын усны хэрэгцээг үндсэндээ тус хотоос урагш 22-27 км-т байрладаг Өехийн 1 ба Зээгийн 2 худгаас хангадаг.
Өвөршандын усны хэрэгцээ өдөрт 1300 орчим м3, дулааны станц болон сүлжээнд холбогдоогүй, ус түгээх цэгүүдийн нийт усны хэрэгцээ 500 м3/хон орчим ба Сайншанд сумын нийт усны хэрэгцээ 3000 м3/хон орчим байна. Өвөршандын гэр хорооллын усан хангамжийн хувьд төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон 10, холбогдоогүй 6, хувийн эзэмшлийн 4 ус түгээх цэг байдаг.

Эх үүсвэр: Зээгийн хөтөл, Бор хөөвөр, Сайн усны говь
Хэтийн хэрэглээ: 2017онд хоногт 5000м3,  2025 онд хоногт 5750м3
Цаашдаа 2025 он гэхэд Сайншанд хотод байгаа усан хангамжийн 2 системийг нэгтгэж төвлөрсөн нэг усан хангамжийн системтэй болгох, хотын унд ахуйн нэгдсэн усан хангамжийн системд нийт 7,000 орчим м3/хон ус шаардагдахаар байна. Усан хангамжийн найдвартай болон аюулгүй байдлыг хангах усан сангийн эзлэхүүн 4,000 орчим м3байна.
   ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд