САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

Газрын тосны олборлолт, экспортын үйл ажиллагаа
Байгалийн нөөц, баялаг 

Монгол  улсын  Засгийн  газрыг  төлөөлөн  Газрын  тосны  хэрэг  эрхлэх  газар  болон  Нескор  энержи  компанийн  хооронд  байгуулсан  Дорноговь  аймгийн  нутагт  орших  1997 оны  БХГ-т  талбайн  гэрээний  эрх, үүргийг  2001 онд   Австралийн  Рок  ойл/Говь/, 2003 онд  БНХАУ-ын  “ Доншен  Жингүн  Петролеум  Дивилопмент  Групп  Сток “  компани  шилжүүлэн  авснаар  Доншен  газрын  тос /Монгол/ ХХК-ийг  Монгол  улсад  байгуулан  газрын  тостой  холбогдсон  үйл  ажиллагааг  явуулж  эхэлсэн.
Доншен  газрын  тос /Монгол/ ХХК  нь  1994-2012  онд  нийт  хайгуул, үнэлгээний  114  цооног  өрөмдөн, 5138,8 тууш км-т 2  хэмжээст, 339.6км2 талбайд  3 хэмжээст  чичирхийллийн  ажил  хийсэн. 1994-2012  онд нийт  216 сая  ам.долларын  хөрөнгө  оруулалт  хийсэн.
Газрын  тосны  нөөц :   Эрдэс, баялаг, эрчим  хүчний  сайдын  “ Нөөц  бүртгэх  тухай “ 2011.06.08-ны  өдрийн  137 дугаар  тушаалаар  газрын  тосны  “баталгаат”  нөөцийг  26,05 сая  тонн  буюу  186,3 сая баррель, үүнээс  “ашиглалтын  баталгаат” нөөцийг 2,07 сая тонн  буюу  14,86  сая  баррелиар  Монгол  улсын   ашигт  малтмалын   нэгдсэн  санд  бүртгэгдсэн.


Газрын  тосны  олборлолт, экспортын  үйл  ажиллагаа


Газрын  тосны  олборлолт  Зүүнбаян  Цагаан  элсний  орд  газраас  1998-2012 оны  хооронд  нийт 3,12 сая  баррель  буюу  436,8 мянган  тонн  газрын  тос  олборлож, 3,06 сая  баррель  буюу 429,1 мянган  тонн  газрын  тос  БНХАУ-д  экспортлож,  газрын  тосны  орлогоос  нийт  80,8  тэрбум  төгрөгийг  Монгол  улсын  төсөвт  төвлөрүүлсэн  байна.

2013 онд  БХГ-97  талбайгаас  нийт  464  мянган  баррель  буюу  65  мянган  тонн  газрын  тос  олборлож, экспортлох  төлөвлөгөөтэй  байгаагаас  2013.01.01-2013.04.03-ны  хооронд  нийт 158,6 мянган  баррель  буюу  22,4  мянган  тонн  газрын  тос  олборлож, 157,5 мянган  баррель  22  мянган  тонн  түүхий  тос  БНХАУ-д  экспортлоод  байна.

Одоогоор  БХГ-97  талбайн  104  цооногт  олборлолтын  тоног  төхөөрөмж  суурилуулсан  ба  үүнээс  80-88 цооногоор  олборлолт  явуулж  байгаа  бөгөөд  хоногт  дунджаар  1300-1900 баррель  буюу  180-260 тонн  газрын  тос  олборлож, 7 хоногт  1 удаа  21 вагонцистернээр  ойролцоогоор  8550 баррель  буюу  1200тонн  түүхий  тосыг  Дорноговь  аймгийн  Замын  үүд  хилийн  боомтоор  БНХАУ-д  экспортлож  байна.

Дорноговийн  сав  газраас  олборлож  буй  түүхий  тосоо  Лондонгийн  бирж  дээрх  “ DTD Brent”  маркын  тосны  тухайн  үеийн  борлуулах  үнээс  3 ам.доллар  хассан  үнээр  борлуулж  байна. Монгол  улсын  хэмжээнд  2013 онд  нийт 4,5 сая  баррель  608,2 мянган  тонн  газрын  тос  олборлож, экспортлон  улсын  төсөвт  нийт  145,9 тэрбум  төгрөг  төвлөрүүлэхээр   хуульчилсан.

Ашиглалтын  төлөвлөгөөний  дагуу 2029 он  хүртэл  ашиглалтын  коэффициентийг  нэмэгдүүлэх  ус  шахах  аргыг  ашиглан  нийтдээ  2,07 сая тонн /байгалийн  горимоор  ашиглах  баталгаат  нөөц  буюу 8 хувь/ газрын  тос  олборлох  төлөвлөгөөтэй  байгаа  бөгөөд 2012-2029 оны  хооронд 1,16 сая тонн  буюу 8,34 сая  баррель  газрын  тос  олборлоно. Газрын тосны  жилийн  олборлолтын  хэмжээ 2011-2018 онд 75,0-72,0 мян.тонн, 2019-2025 онуудад  70,0-57,0мян.тонн, 2026-2029 онуудад  51,0-37,0мян.тонн  байна.

Байгалийн баялгийн хувьд барилгын материал, элс, шавар, өнгө бүрийн шороон будаг, жонш, цеолит, хүрэн нүүрс, уран, нефтийн ордуудтай.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд