САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ ЭХЭЛЛЭЭ. Эрээн хотын хөрөнгө оруулалтаар Сайншанд хотноо хийгдэх томоохон ажлууды�

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ ЭХЭЛЛЭЭ. 
Эрээн хотын хөрөнгө оруулалтаар Сайншанд хотноо хийгдэх томоохон ажлуудын нэг болох хотын төв замын гэрэлтүүлгийн ажил хийгдэж эхэллээ. 
Тус гэрэлтүүлгийг IV, VII-р багийн Ганзам 3,4-р хэсэг /Оргил төв/-ээс Цагдаагийн газар болон Мандах наран эмнэлэгийн уулзвар хүртэл, Шинэ зуун II-р 80 айл /Оффицерийн I,II-р 80 айл/-аас Мандах наран II хороолол /Автотээврийн зүүн тал/ хүртэл 165 ширхэгийг суурьлуулахаар ажиллаж байна. Хуучин гэрэлтүүлгийг бусад гэрэлгүй гудамж талбай, замын дагуу байрлуулна. 

 

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд