САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ ЭХЭЛЛЭЭ. Эрээн хотын хөрөнгө оруулалтаар Сайншанд хотноо хийгдэх томоохон ажлууды�

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ ЭХЭЛЛЭЭ. 
Эрээн хотын хөрөнгө оруулалтаар Сайншанд хотноо хийгдэх томоохон ажлуудын нэг болох хотын төв замын гэрэлтүүлгийн ажил хийгдэж эхэллээ. 
Тус гэрэлтүүлгийг IV, VII-р багийн Ганзам 3,4-р хэсэг /Оргил төв/-ээс Цагдаагийн газар болон Мандах наран эмнэлэгийн уулзвар хүртэл, Шинэ зуун II-р 80 айл /Оффицерийн I,II-р 80 айл/-аас Мандах наран II хороолол /Автотээврийн зүүн тал/ хүртэл 165 ширхэгийг суурьлуулахаар ажиллаж байна. Хуучин гэрэлтүүлгийг бусад гэрэлгүй гудамж талбай, замын дагуу байрлуулна. 

 

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд

2019 оны 10 сарын 14 нд
ТЕНДЕР

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд

2017 оны 10 сарын 26 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 07 сарын 21 нд

2017 оны 05 сарын 09 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд