САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

Сайншанд сумын ЗДТГазраас зарласан ХАЯГЖУУЛАЛТ-ын ажлын тендерийг

Сайншанд сумын ЗДТГазраас зарласан ХАЯГЖУУЛАЛТ-ын ажлын тендерийг "Энержи парагон" ХХК хариуцан авч 6 дугаар сараас ажлаа эхлүүлсэн. Ажлын хаягжуулалтын тэмдэгтүүд үйлдвэрлэгдэн ирлээ. 
Сайншанд сумын ХАЯГЖУУЛАЛТЫН ажил 10 дугаар сарын 15-ны дотор хийгдэж дуусна.

 

 

 

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд