САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

Сайншанд сумын 1-р багийн нутаг дэвсгэрт орон нутгийн хөрөнгө оруулалттаар

Сайншанд сумын 1-р багийн нутаг дэвсгэрт орон нутгийн хөрөнгө оруулалттаар "Усан спорт" сургалтын төвийн барилгын ажил явагдаж байна.

 

'

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд