САЙНШАНД СУМ

Төрийн Байгууллагуудын Нэгдсэн Цахим Хуудас

ЦАГ ҮЕИЙН МЭДЭЭ

2017 оны 11 сарын 13 нд

2017 оны 11 сарын 10 нд

2017 оны 11 сарын 10 нд

2017 оны 11 сарын 09 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 04 нд

2017 оны 10 сарын 18 нд

2017 оны 10 сарын 18 нд
ИЛТГЭЛ, ХЭЛСЭН ҮГ

2017 оны 10 сарын 01 нд

2017 оны 10 сарын 01 нд

2017 оны 09 сарын 01 нд

2017 оны 07 сарын 27 нд

2017 оны 07 сарын 19 нд

2017 оны 06 сарын 01 нд

2017 оны 03 сарын 18 нд

2017 оны 03 сарын 07 нд

2017 оны 02 сарын 25 нд
ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙ

2017 оны 10 сарын 17 нд

2017 оны 10 сарын 02 нд

2017 оны 07 сарын 20 нд

2017 оны 04 сарын 26 нд

2017 оны 03 сарын 31 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 03 сарын 31 нд

2015 оны 05 сарын 07 нд

2015 оны 05 сарын 07 нд

2015 оны 04 сарын 27 нд
БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

2017 оны 09 сарын 14 нд

2017 оны 09 сарын 13 нд

2017 оны 09 сарын 12 нд

2017 оны 08 сарын 31 нд

2017 оны 08 сарын 23 нд

2017 оны 08 сарын 18 нд

2017 оны 08 сарын 18 нд

2017 оны 04 сарын 28 нд

2017 оны 02 сарын 13 нд

2016 оны 10 сарын 05 нд
ТЕНДЕР

2017 оны 11 сарын 20 нд

2017 оны 10 сарын 26 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 07 сарын 21 нд

2017 оны 05 сарын 09 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд

2017 оны 11 сарын 13 нд

2017 оны 11 сарын 10 нд

2017 оны 11 сарын 10 нд

2017 оны 11 сарын 09 нд

2017 оны 11 сарын 09 нд

2017 оны 11 сарын 09 нд

2017 оны 11 сарын 09 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2015 оны 04 сарын 09 нд

2015 оны 04 сарын 09 нд

2015 оны 04 сарын 08 нд

2015 оны 04 сарын 09 нд

2015 оны 04 сарын 09 нд

2014 оны 11 сарын 27 нд

2015 оны 05 сарын 04 нд

2015 оны 04 сарын 09 нд

2015 оны 04 сарын 09 нд

2015 оны 03 сарын 09 нд

2015 оны 01 сарын 16 нд

2014 оны 11 сарын 27 нд

2015 оны 04 сарын 29 нд

2015 оны 04 сарын 21 нд

2015 оны 04 сарын 21 нд

2015 оны 04 сарын 09 нд

2014 оны 11 сарын 27 нд

2014 оны 11 сарын 27 нд

2014 оны 11 сарын 27 нд

2015 оны 04 сарын 16 нд

2015 оны 04 сарын 06 нд

2015 оны 12 сарын 02 нд

2015 оны 12 сарын 02 нд

2014 оны 11 сарын 27 нд

2015 оны 04 сарын 09 нд

2015 оны 04 сарын 09 нд

2015 оны 04 сарын 21 нд

2015 оны 05 сарын 04 нд

2015 оны 05 сарын 07 нд

2014 оны 11 сарын 27 нд
ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

Лавлах утас: 70523737

Цахим өргөдөл гомдол: 70523737.sainshand.do.gov.mn

ФБ хаяг: Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар