САЙНШАНД СУМ

Төрийн Байгууллагуудын Нэгдсэн Цахим Хуудас


Нэр: Б.Болдсайхан
Албан тушаал: Иргэдтэй харилцах асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Ажлын байрны чиг үүрэг:
Мэдээлэл сурталчилгааг тогтмолжуулж, төрийн үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээллийг иргэдэд хүргэх, олон нийттэй харилцах харилцааг сайжруулах

Ажлын хуваарь:
Өдрүүдэд 08:00 – 12:00
13:00 – 17:00


Утас: 96619917
70523737


Үзсэн:  73  |  2015 оны 04 сарын 06 нд  |   Дэлгэрэнгүй...

Ц.Сансармаа

Засаг даргын Тамгын газрын дарга
Утас: 96006259
Ажлын хуваарь:
Өдрүүдэд 08:00 – 12:00
13:00 – 17:00

Ажлын байрны чиг үүрэг:  1.Засаг даргын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь Тамгын газрын үйл ажиллагааг мэргэшлийн үндсэн дээр удирдан зохион байгуулж, Засаг даргын өөрийн эрхэлсэн асуудлын хүрээнд эцсийн шатны зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах   2. Засаг даргын Тамгын газрын үндсэн зорилт, хэтийн болон богино хугацааны бодлогын баримт бичиг, дүрэм, журам боловсруулах, биелэлтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах   3. Төрийн албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах, үр дүнгийн гэрээ байгуулах, мөрдүүлэх, ажлын үр дүнг үнэлж дүгнэх  4. Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн асуудал болон төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэрийг хэрэгжилтийг орон нутагт удирдан зохион байгуулах  5. Авлигын тухай хууль болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих   6. Батлан хамгаалах болон гамшгаас хамгаалах бодлогыг орон нутагт удирдан зохион байгуулах   7. Төрийн үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг хангах, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, төрийн албан хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга бат, ёс зүй харилцаа, хандлага, хамт олныг төлөвшүүлэх, удирдлага зохицуулалтаар хангаж ажиллах  8. Тамгын газрын санхүүгийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт тавих   9. Удирдлагаас хариуцуулсан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

Үзсэн:  79  |  2015 оны 04 сарын 06 нд  |   Дэлгэрэнгүй...

Ш.Урантөгс
Санхүү, төрийн сангийн дарга
Утас: 96999011

Ажлын байрны чиг үүрэг:  1. Сумын төсвийн төлөвлөлт, эдийн засгийн хөгжлийн хэтийн төлөвийг боловсруулах 2. Сумын төсвийн гүйцэтгэлийн нэгдсэн тайлан гаргах , төсвийн урсгал тэнцлийг хангах, төсвийн гүйцэтгэлд хяналт шинжилгээ хийж үр дүнд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх 3. Төрийн сангийн нэгдсэн дансуудыг хөтлөх, тэдгээрийн урсгал зарцуулалтанд хяналт тавих

Үзсэн:  76  |  2015 оны 04 сарын 06 нд  |   Дэлгэрэнгүй...

Ц.Баяраа
Төрийн захиргаа, дотоод хяналтын  тасгийн дарга
Утас: 99990255

Ажлын байрны чиг үүрэг:  1. Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол, хуралдааны тэмдэглэл, ерөнхий сайд болон аймгийн Засаг даргын албан даалгавар, захирамж, аймаг, сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр болон жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих, үе шатны мэдээлэл бэлтгэх, шийдвэрийн гүйцэтгэлийн хангуулах, харьяа төсөвт байгууллага, багийн ажлын албаны үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шинжилгээ хийж, удирдлагыг мэдээллээр хангаж ажиллах 

Үзсэн:  62  |  2015 оны 04 сарын 06 нд  |   Дэлгэрэнгүй...


Х.Хүрэлмаа
Хууль зүйн мэргэжилтэн
Утас: 96760470

Ажлын байрны чиг үүрэг:  1. Сумын Засаг дарга, удирдлагыг хууль зүйн зөвлөгөөгөөр ханган, иргэдийг хууль зүйн лавлагаа мэдээллээр хангах   2. Архив, албан хэргийн стандартыг хангаж ажиллах   3. Сумын хэмжээнд эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа болон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах,   4. Бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг шуурхай зохион байгуулж, хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлж дүгнэх  5. Төрийн үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг хангах, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, төрийн албан хаагчийн хариуцлага, сахилга бат, ёс зүй, харилцаа хандлагын талаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Үзсэн:  65  |  2015 оны 04 сарын 06 нд  |   Дэлгэрэнгүй...

А.Самдан
Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн дарга
Утас: 96667114
Ажлын байрны чиг үүрэг: 
1.    Хувийн мал эмнэлэг болон тасгийн үйл ажиллагааг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах  2. Сумын хэмжээнд худалдаа, үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын үйл ажиллагаанд холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хангах 3. Хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн анхан шатны боловсруулалт хийх, борлуулах, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг хангах арга хэмжээг зохицуулах, хяналт тавих
Үзсэн:  144  |  2015 оны 04 сарын 06 нд  |   Дэлгэрэнгүй...

Л.Олзбаяр
Хөгжлийн бодлогын тасгийн дарга
Утас: 88169210

1.    Гэр хорооллыг орон сууцжуулах, жишиг гудамж хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хотын өнгө үзэмжийг сайжруулах, газрын төлөвлөлт, төлөвлөгөө хариуцах
1. Газрын  нэгдмэл сангийн тоо  бүртгэл, тайланг  эрхлэх, салбарын бодлогын хэрэгжилтийг шуурхай зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийх, үр  дүнг үнэлж  дүгнэх 2. Төв суурин газрын барилга, хот байгуулалт, архитектур төлөвлөлтийн бодлогыг газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулан хэрэгжүүлэх. 
Үзсэн:  66  |  2015 оны 04 сарын 06 нд  |   Дэлгэрэнгүй...


< Өмнөх  1 2 ... Дараах > 

(Бүгд 11 мэдээ)

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

08 цаг 15 минутанд

08 цаг 05 минутанд

08 цаг 03 минутанд

08 цаг 03 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 05 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 05 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 04 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 03 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 03 минутанд

Өчигдөр: 15 цаг 02 минутанд
ТЕНДЕР

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 10 сарын 02 нд

2016 оны 10 сарын 02 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

Лавлах утас: 70523737

Цахим өргөдөл гомдол: 70523737.sainshand.do.gov.mn

ФБ хаяг: Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар