САЙНШАНД СУМ

Төрийн Байгууллагуудын Нэгдсэн Цахим Хуудас


ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ 
 
Сайншанд сумын “Дорноговь 80” цогцолборыг камержуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт:  “Гэрлээр тэтгэгч” ХХК 34 944 565 төгрөг, “Монголт” ХХК 34 669 109 төгрөг, “Энх мөнх оргилох” ХХК 30 450 000 төгрөг, “Говь тарвас” ХХК 30 800 000 төгрөгийн үнийн санал тус тус ирүүлээд байсанд ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 14-16 дугаар зүйл, тендерийн баримт бичигт дурдсан үндсэн шаардлага хангасан эсэхэд хийсэн нарийвчилсан үнэлгээгээр “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн “Гэрлээр тэтгэгч” ХХК-ийг гүйцэтгэгчээр шалгаруулахаар үнэлгээний хорооны хурлаар шийдвэрлэсэн байна. 
 
Бага үнийн санал ирүүлсэн “Монголт” ХХК, “Энх мөнх оргилох” ХХК, “Говь тарвас” ХХК-иудын хувьд тендерийн баримт бичигт дурдсан бусад шаардлагуудыг дутуу ирүүлсэн шалтгаанаар шалгараагүй байна. 
 
 
Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газрын 206 тоот
УТАС: 70522233, 91400400
 
Үзсэн:  255  |  2016 оны 04 сарын 04 нд  |   Дэлгэрэнгүй...


  МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2012 оны 11 сарын 03-ны өдөр Дугаар 115 Улаанбаатар хот

 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 53.6-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих журмыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг Худалдан авах ажиллагааны газар (Д.Энхжаргал)-т, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Шадар сайд Д.Тэрбишдагва, Сангийн сайд Ч.Улаан нарт тус тус даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.АЛТАНХУЯГ

Монгол Улсын Шадар сайд Д.ТЭРБИШДАГВА

Үзсэн:  345  |  2015 оны 04 сарын 21 нд  |   Дэлгэрэнгүй...
ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2018 оны 01 сарын 29 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд
ТЕНДЕР

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд

2017 оны 10 сарын 26 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 07 сарын 21 нд

2017 оны 05 сарын 09 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

Лавлах утас: 70523737

Цахим өргөдөл гомдол: 70523737.sainshand.do.gov.mn

ФБ хаяг: Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар