САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

ЗАРЛАЛ:  САЙНШАНД СУМЫН ИРГЭДИЙН “НҮҮН ШИЛЖИХ ДАДЛАГА, СУРГУУЛИЛТ” 2019.09.21-НИЙ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА  Фэйсбүүк хуудас: Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар  Цахимаар өргөдөл, гомдол хүлээн авдаг боллоо: 70523737.sainshand.do.gov.mn  Лавлах утас: 70523737
шинэ МЭДЭЭ _____________________________________________________________________________________________ МЭНДЧИЛГЭЭ __________________________________
цаг үеийн МЭДЭЭ ________________________________________________________________________________________ нийт МЭДЭЭ ____________________________________
МЭДЭЭ

2019 оны 09 сарын 16 нд

2019 оны 09 сарын 16 нд

2019 оны 09 сарын 16 нд

2019 оны 09 сарын 16 нд

2019 оны 09 сарын 16 нд

2019 оны 09 сарын 16 нд

2019 оны 09 сарын 06 нд

2019 оны 09 сарын 06 нд

2019 оны 09 сарын 06 нд

2019 оны 09 сарын 06 нд
БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

2019 оны 09 сарын 05 нд

2019 оны 09 сарын 05 нд

2019 оны 05 сарын 08 нд

2017 оны 09 сарын 14 нд

2017 оны 09 сарын 13 нд

2017 оны 09 сарын 12 нд

2017 оны 08 сарын 31 нд

2017 оны 08 сарын 23 нд

2017 оны 08 сарын 18 нд

2017 оны 08 сарын 18 нд
ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙ

2019 оны 06 сарын 14 нд

2019 оны 01 сарын 08 нд

2018 оны 11 сарын 19 нд

2018 оны 11 сарын 19 нд

2018 оны 11 сарын 19 нд

2018 оны 10 сарын 30 нд

2018 оны 10 сарын 30 нд

2018 оны 09 сарын 03 нд

2017 оны 10 сарын 17 нд

2017 оны 10 сарын 02 нд
ЗАР МЭДЭЭ

2019 оны 09 сарын 06 нд

2019 оны 09 сарын 05 нд

2018 оны 05 сарын 02 нд

2018 оны 05 сарын 01 нд

2018 оны 04 сарын 26 нд

2018 оны 04 сарын 26 нд

2018 оны 04 сарын 24 нд

2018 оны 04 сарын 24 нд

2018 оны 04 сарын 17 нд

2018 оны 04 сарын 12 нд

МЭНДЧИЛГЭЭ

2019 оны 09 сарын 16 нд

2019 оны 09 сарын 16 нд

2019 оны 09 сарын 16 нд

2019 оны 09 сарын 16 нд

2019 оны 09 сарын 16 нд

2019 оны 09 сарын 16 нд

2019 оны 09 сарын 16 нд

2019 оны 09 сарын 12 нд

2019 оны 09 сарын 06 нд

2019 оны 09 сарын 06 нд

2019 оны 09 сарын 06 нд

2019 оны 09 сарын 06 нд

2019 оны 09 сарын 06 нд

2019 оны 09 сарын 06 нд

2019 оны 09 сарын 06 нд

2019 оны 09 сарын 06 нд

2019 оны 09 сарын 05 нд

2019 оны 09 сарын 05 нд

2019 оны 09 сарын 05 нд

2019 оны 09 сарын 05 нд

2019 оны 08 сарын 31 нд

2019 оны 07 сарын 05 нд

2019 оны 06 сарын 20 нд

2019 оны 06 сарын 17 нд

2019 оны 06 сарын 17 нд

2019 оны 06 сарын 17 нд

2019 оны 06 сарын 14 нд

2019 оны 06 сарын 14 нд

2019 оны 06 сарын 09 нд

2019 оны 06 сарын 09 нд

2015 оны 04 сарын 09 нд

2014 оны 11 сарын 27 нд

2015 оны 04 сарын 09 нд

2015 оны 04 сарын 09 нд

2015 оны 04 сарын 09 нд

2015 оны 04 сарын 08 нд

2015 оны 05 сарын 04 нд

2015 оны 04 сарын 09 нд

2015 оны 04 сарын 09 нд

2017 оны 04 сарын 28 нд

2015 оны 04 сарын 21 нд

2015 оны 03 сарын 09 нд

2014 оны 11 сарын 27 нд

2015 оны 04 сарын 09 нд

2017 оны 09 сарын 12 нд

2015 оны 04 сарын 09 нд

2015 оны 05 сарын 04 нд

2015 оны 04 сарын 29 нд

2015 оны 04 сарын 06 нд

2018 оны 09 сарын 07 нд

2016 оны 10 сарын 05 нд

2014 оны 11 сарын 27 нд

2015 оны 01 сарын 16 нд

2014 оны 11 сарын 27 нд

2015 оны 04 сарын 09 нд

2015 оны 04 сарын 21 нд

2014 оны 11 сарын 27 нд

2015 оны 04 сарын 09 нд

2015 оны 04 сарын 16 нд

2017 оны 08 сарын 18 нд

Төрийн ЦАХИМ ХОЛБООС _______________________________________________________________________________________________________________________________________