САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

ЗАРЛАЛ:  Фэйсбүүк хуудас: Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар  Цахимаар өргөдөл, гомдол хүлээн авдаг боллоо: 70523737.sainshand.do.gov.mn  Лавлах утас: 70523737
шинэ МЭДЭЭ _____________________________________________________________________________________________ МЭНДЧИЛГЭЭ __________________________________
цаг үеийн МЭДЭЭ ________________________________________________________________________________________ нийт МЭДЭЭ ____________________________________
БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

2020 оны 09 сарын 27 нд

2020 оны 09 сарын 27 нд

2020 оны 09 сарын 27 нд

2019 оны 11 сарын 29 нд

2019 оны 11 сарын 29 нд

2019 оны 11 сарын 29 нд

2019 оны 11 сарын 29 нд

2019 оны 11 сарын 04 нд

2019 оны 11 сарын 04 нд

2019 оны 11 сарын 04 нд
ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙ

2019 оны 12 сарын 30 нд

2019 оны 12 сарын 18 нд

2019 оны 11 сарын 29 нд

2019 оны 11 сарын 29 нд

2019 оны 11 сарын 04 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 05 нд

2019 оны 10 сарын 05 нд

2019 оны 06 сарын 14 нд

МЭНДЧИЛГЭЭ

2020 оны 09 сарын 30 нд

2020 оны 09 сарын 27 нд

2020 оны 09 сарын 27 нд

2020 оны 09 сарын 27 нд

2020 оны 09 сарын 27 нд

2020 оны 09 сарын 27 нд

2020 оны 05 сарын 04 нд

2020 оны 05 сарын 04 нд

2020 оны 05 сарын 04 нд

2020 оны 05 сарын 04 нд

2020 оны 05 сарын 04 нд

2020 оны 04 сарын 28 нд

2020 оны 04 сарын 28 нд

2020 оны 04 сарын 28 нд

2020 оны 04 сарын 28 нд

2020 оны 04 сарын 28 нд

2020 оны 04 сарын 28 нд

2020 оны 04 сарын 28 нд

2020 оны 04 сарын 28 нд

2020 оны 04 сарын 28 нд

2020 оны 04 сарын 28 нд

2020 оны 04 сарын 28 нд

2020 оны 04 сарын 28 нд

2020 оны 04 сарын 28 нд

2020 оны 04 сарын 28 нд

2020 оны 04 сарын 28 нд

2020 оны 04 сарын 09 нд

2020 оны 04 сарын 09 нд

2020 оны 04 сарын 09 нд

2020 оны 04 сарын 09 нд

2015 оны 04 сарын 09 нд

2014 оны 11 сарын 27 нд

2015 оны 04 сарын 09 нд

2015 оны 04 сарын 09 нд

2015 оны 04 сарын 08 нд

2015 оны 05 сарын 04 нд

2018 оны 01 сарын 18 нд

2020 оны 03 сарын 31 нд

2020 оны 03 сарын 31 нд

2015 оны 04 сарын 09 нд

2019 оны 01 сарын 30 нд

2015 оны 05 сарын 04 нд

2019 оны 06 сарын 17 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2020 оны 03 сарын 31 нд

2017 оны 11 сарын 09 нд

2019 оны 02 сарын 14 нд

2020 оны 03 сарын 02 нд

2019 оны 11 сарын 04 нд

2019 оны 11 сарын 04 нд

2019 оны 11 сарын 04 нд

2019 оны 06 сарын 20 нд

2019 оны 04 сарын 01 нд

2019 оны 11 сарын 29 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 11 сарын 29 нд

2019 оны 11 сарын 04 нд

2017 оны 09 сарын 12 нд

Төрийн ЦАХИМ ХОЛБООС _______________________________________________________________________________________________________________________________________